svchitech.siam2web.com http://svchitech.siam2web.com/

บริษัท เอส วี ซี ไฮเทค จำกัด ได้เข้าทำการแก้ไข อาคารนิติฯ โรงแรม,โรงพยาบาล และบริษัทต่างๆที่ผ่านมา จึงได้นำผลงานอาคารนิติฯโรงแรม,โรงพยาบาล บางส่วนที่ บริษัท เอส วี ซี ไฮเทค ได้รับความไว้วางใจไห้เข้าทำการแก้ไข ผู้บริหารและทีม Service ทุกคนล้วนใส่ใจตั้งใจกับการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมอีกต่อไป จึงนำเข้าเคมีภัฑณ์ที่มีคุณภาพสูงทนสภาวอากาศในบ้านเราได้ดี ซึ่งมีความร้อนชื้นอยู่ตลอด เคมีทุกๆ Produck จึงต้องทำการทดสอบคุณภาพก่อนแล้วจึงนำมาแก้ไขให้กับลูกค้า เอส วี ซี ไฮเทค ไม่ยอมหยุดนิ่งในการคิดค้นหาเคมีภัฑณ์ที่ดีที่สุดเพื่อมารองรับทุกๆปัญหาเรื่องการรั่วซึม งานทาสี เอส วี ซี ไฮเทค เลือกคุณภาพสีที่ดีที่สุดเพื่อรองรับลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่  เรายินดีให้   บริการ  บุคคลากรทุกท่านได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

 1.  น้ำรั่วซึมทางหน้าต่าง-ประตู ปัญหามาจากหลายสาเหตุ เช่น  

รอยต่อระหว่างเฟรมอลูมิเนียม กับ เฟรมอลูมิเนียม ไม่ดี เกิดจากการตัดที่ไม่ได้ ฉาก หรือ การตัดที่ไม่เข้ามุม 45 องศา พอดี ทำให้เวลาฝนตกลงมาระยะเวลาหนึ่ง น้ำจากภายนอกอาคารสามารถซึมเข้ามาได้
การซึดน๊อตส่วนประกอบของ เฟรมอลูมิเนียม กับ เฟรมอลูมิเนียม ที่ทิ้งช่วงห่างเกินไป ประกอบกับตัวเส้นเฟรมเองก็บิด หรือ โก่ง ทำให้ส่วนประกอบของ เฟรมอลูมิเนียม กับ เฟรมอลูมิเนียม ไม่แนบสนิดกันดีพอ ฝนสาดเข้ามาก็มีโอกาส ซึมเข้าด้านในอาคารได้
น้ำรั่วซึมเข้าทางหน้าต่างบานกระทุ้ง ที่เมื่อใช้ไปนาน ๆ แล้วขาบานเกิดสนิม เวลาเปิด และ ปิด ทำให้หน้าต่างปิดไม่สนิดเกิดช่องให้น้ำฝนถูกลมพัดเข้ามาด้านในอาคารได้
น้ำรั่วซึมเข้าทางหน้าต่างบานเลือน ช่างติดตั้งบานตัดบานเลือนสั้นไป ไม่พอดีกับหน้าต่าง เลยปรับล้อหน้าต่างให้ฟิตกับตัวบาน เกิดช่องว่างด้านล่างของบาน ทำให้เวลาฝนตกมีลมพัดเข้ามา เอาฝนตามเข้ามาด้วย
น้ำรั่วจากภายนอกหน้าต่าง การยาแนว ซิลิโคนกระจกภายนอกไม่ดีพอ ทำให้ซิลิโคลหลุดออกมา หรือ ซิลิโคลหมดอายุการใช้งาน นำสามารถซึมผ่านหน้าต่างเข้ามาได้ หรือ อาจจะมาจากการยาแนวรอยต่อ ระหว่างเฟรม อลูมิเนียม กับ ขอบปูน ไม่ดี
หรือ เสือมสภาพ

2.  น้ำรั่วจากผนังปูน เช่นจากรอยแตกร้าวของผนังปูน โดยมากจะเกิดบริเวณ คานปูน บัว หรือ ปีกนก หน้าต่าง หรือ มาจากรอยต่อ พีแคช ที่การยาแนวไม่ดี หรือ หมดอายุการใช้งาน ในบางที่ ผนังปูน ปกติดี แต่เหนือห้องขึ้นไปเป็น กระถางต้นไมที่หล่อขึ้นเอง นานไปรอยต่อปูน ที่เป็นกระถางเกิดการแยกตัว ทำให้น้ำรั่วเข้าห้องได้ รอยร้าวที่มักจะเกิดที่มุมวงกบประตูหน้าต่างเป็นรอยเฉียงๆ พุ่งออกไปจาก มุมของวงกบ บางทีก็มีรอยเดียวมุมเดียว บางทีก็มีสองมุม บางครั้งก็มีครบทั้งสี่มุม  มีอาการวงกบหน้าต่างบิดอาการนี้เกิดจากการไม่ทำเสาเอ็นหรือทับหลัง หรือทำเสาเอ็นหรือทับหลังไม่ ครบ คือเสาเอ็นนั้นไม่ได้ไปเชื่อมยึดกับคานบนคานล่าง หรือทับหลังไม่ได้วิ่งไปเชื่อม กับเสาของอาคาร บริเวณวงกบก็เกิดการบิดตัวได้ง่าย เนื่องจากคุณภาพของวัสดุ วงกบไม่ดีพอ หรือการยืดหดขยายของวงกบและผนังนั้นขยายหดไม่เท่ากัน ก็เลย เกิดรอยแตกร้าวดังกล่าวได้


 3.  น้ำรั่วซึมเข้ามาทางดาดฟ้า หลังคา เกิดจาก การทรุดตัวของอาคาร การผสมปูนทรายไม่ได้ส่วน ทำให้ปูนร่วนซุย หรือ มีรอยแตก ร้าวของพื้นหลังคาดาดฟ้า ในบางครั้งมีการต่อเติม มีการเจาะพื้นดาดฟ้า เพื่อ ติดตั้งสายล่อฟ้า แอร์ จานดาวเทียม หรือ มีการย้ายอุปกรณ์บางอย่างออกไป แล้ว ไม่ยาแนวปิดรูน็อตที่เจาะเอาไว้ สามารถสร้างปัญหาที่หลังได้ คนส่วนใหญ่จะคิดว่า น้ำรั่วเข้าทางหน้าต่าง หากแก้ปัญหา โดยการทำยาแนว ซิลิโคลหน้าต่างรอบอาคาร จะสามารถหยุดน้ำรั่วได้ 100% ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด เพราะสาเหตุ ของการรั่วซึมมาจาก 3 ทางด้วยกัน แต่ละทาง ก็สามารภทำให้น้ำเข้ามาออกทางหน้าต่าง หรือ ใหลมาออกทางเหนือฝ้าเพดานได้ทั้งสิ้น

**สรุป  หากเห็นว่าน้ำใหลออกมาทางหน้าต่าง หรือ น้ำใหลมากองที่พื้น ก็อย่าเพิ่งเหมาว่าหน้าต่างยาแนวไม่ดี หรือ ตะบี้ ตะบัน ยาแนวหน้าต่างเป็นการใหญ่ เพราะ อาจทำให้เสียทรัพย์ฟรี แต่น้ำยังคงรั่วเหมือนเดิม มา หยุด น้ำรั่วซึมและยืนอายุอาคารโดรงสร้างต่างๆกันเถอะครับ บริษัท เอส วี ซี ไฮเทค ช่วยท่านได้ หยุดปัญหาเรื่องการรั่วซึม หยุดสนินกันกินโครงสร้าง เพราะเรามีความชำชาญ มีประสบการมายาวนาน มีทีมสำรวจหน้างาน ฟรี


 1. Water leaks through the window - the door. Problems come from many causes such as
Joints between aluminum frame with aluminum frame is not good due to not cut or cut scenes that do not fit the 45 degree corner at the rain falls in a period of time.
Water from the exterior to the absorption one.
The functions of Mo Tsu components. Aluminum frame with aluminum frames. To leave the interval too. Coupled with a frame line or bend the twist himself components. Aluminum frame with aluminum frames. Do not attach together a little good. Rain splashing into it a chance.
Adsorption of the building.
Water leaking into the windows prod
When using the longer legs and rust door opening and closing the window does not close the channel to a little rain to the leeward side of the building.
Water leaks in through the window sash Mechanics install sliding door cut short. Not fit the window. I adjust the wheel to fit with the window pane. The gap below the house. From the rain into the wind.
Take the one with the rain.
Water leaking from the outside window glass joints silicone exterior is not good enough. Cole makes silicon or silicon has come off the end of the Cold work Water can penetrate into the window or may be a result of joint joints between aluminum frame to edge Tigers mm mortar or bad condition.

2. Water leaks from the cement wall. Like the crack of the cement wall. The areas most likely to the beams or plaster lotus pinion window or from the cache at the junction P joints or bad end of some use in the cement wall, but above normal over the room. Pot does not that cast their own. For the mortar joints. Birth of a separate pot. Water leaking into the room. Birth defects usually at the door window frame dented South ejected from any corner of the frame, sometimes furrowed only one corner. Sometimes there are two corners. Sometimes with all four corners. Symptoms are the signs of the twisted window frame from the N pole or Debheeong do. Or do not fully Debheeong pole N or N pole that is not connected to the beams based on the lower beam. Debheeong run or not to connect. The pillars of the building. The framework is the twist of the easy. Because the quality of the material frame is not good enough or elastic expansion of the frame and the wall extends contract is not the same it has the crack.

 3. Water leaking into the roof deck caused by the subsidence of the building. Mixing cement sand incommensurate The crumbling cement pervious or chapped cracked surface of the roof deck. Sometimes the addition The drill floor deck to install satellite dishes or a lightning rod Air move some equipment away and do not caulk joints to drill out the nut. Can create problems after. 
Most people think that If water leaks through the window to resolve the problem by making joints. Silicone Cole windows around the building. Will be able to stop the water leak was 100%, which is misleading because the cause of the leakage from each of the three together is the devil Sa pharmacist brought out through the window or come out to bed the ceiling above the total

If the conclusion that water out of the window to bed to bed or water surface with the Division. Window Contractors that do not just bad joints or Ta Bee bop leading international drug because it can be quite large property for free. But the water continued to leak the same stop leaks and standing water, old buildings of a different Hydro Let ...

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 14,980 Today: 3 PageView/Month: 5

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...